Klauzula informacyjna - RODO

25 maja w całej Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych (w skrócie RODO). RODO wymaga, aby wszystkie firmy działające na terenie Unii Europejskiej zwracały szczególną uwagę na dane osobowe otrzymywane od Użytkowników. Infover S.A. , jako administrator Państwa danych osobowych w związku z prowadzoną współpracą i mając na względzie dostosowanie się do nowych obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych podaje obowiązkowe informacje dotyczące przetwarzania przez Infover S.A. Państwa danych osobowych.
 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, informuję, iż:
 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Infover Spółka Akcyjna (dawniej: Infover spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) z siedzibą w Kielcach, (adres: ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000688702, NIP:9591486133, REGON:292417096. Z Administratorem danych może Pan/Pani skontaktować się poprzez adres email: ochrona.danych@infover.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, jeśli takie się pojawią.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Infover S.A. tj. obowiązek archiwizacyjny, wystawianie i przechowywanie FV, rozpatrywanie reklamacji) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, m.in. procesy windykacyjne, sprzedaż wierzytelności), a jeśli wyrazili Państwo zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a RODO Infover S.A. może również przetwarzać Państwa dane np. w celach komunikacji z Państwem na podany nr telefonu, adres e-mail.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Infover S.A. w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń.
  5. Administrator danych przekaże Pani/Pana dane osobowe współpracownikom oraz podmiotom, którym Infover S.A. ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązującego prawa.
  6. Infover S.A. nie przekazuje danych osobowych poza granice Unii Europejskiej. Państwa dane nie są profilowane.
  7. Infover S.A. informuje Państwa o prawie do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji, prawie do żądania od Infover S.A. ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych, a także do ich przenoszenia. Jednocześnie są Państwo uprawnieni do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
  8. Infover S.A. informuje Państwa o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez Infover S.A. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 

Oferta
Insignum
Systemy Dedykowane
Petrax
Platforma Sprzedaży Online
Lincall
Aplikacje Mobilne
Infrastruktura IT
Moduły Insignum
Insignum Centrala
Insignum Sprzedaż Detaliczna
Insignum Sprzedaż Hurtowa
Insignum Finanse i Księgowość
Insignum Środki Trwałe
Insignum Kadry Płace
Insignum eSklep
Insignum Handel Mobilny
Insignum eDOKUMENTY
Insignum eARCHIWUM
Usługi i sprzęt IT
Systemy i serwery IBM
Urządzenia fiskalne
Outsourcing IT
Help Desk
Usługi informatyczne
Konsulting IT
Informacje
Kontaktowe
O firmie
Praca
Aktualności
Operator EDI