Projekt POIG 8.2

 


"Dotacje na innowacje"

 

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż nasza firma na podstawie umowy nr UDA-POIG.08.02.00-26-010/09-00 zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości pełniącej rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia zrealizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. ”Wprowadzenie innowacji organizacyjnej poprzez opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu B2B w obrębie Kolporter Info S.A.  i jej partnerów”

Projekt  realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Opis projektu:

Projekt polegał na opracowaniu i wdrożeniu dwumodułowego zintegrowanego systemu informatycznego, wspomagającego zarządzanie i współdziałanie Infover (dawniej Kolporter Info SA) z partnerami handlowymi - dystrybutorami i dostawcami rozwiązań informatycznych i komputerowych.

Cel projektu:

Podstawowym celem było osiągnięcie innowacyjności organizacyjnej zarządzania procesami handlowymi poprzez usystematyzowanie oraz przyspieszenie przepływu informacji pomiędzy firmą Infover (dawniej Kolporter Info SA) oraz jej partnerami handlowymi, w wyniku czego nastąpił spadek kosztów obsługi partnerów, usprawnienie procesów logistycznych, została osiągnięta większa dostępność gotowych rozwiązań informatycznych i sprzętu komputerowego oraz szybsza i terminowa realizacja zamówień.

Okres realizacji projektu:

1.11.2009-31.12.2010


"Inwestujemy w Waszą przyszłość"

 

 

 

 

Oferta
Insignum
Systemy Dedykowane
Petrax
Platforma Sprzedaży Online
Lincall
Aplikacje Mobilne
Infrastruktura IT
Moduły Insignum
Insignum Centrala
Insignum Sprzedaż Detaliczna
Insignum Sprzedaż Hurtowa
Insignum Finanse i Księgowość
Insignum Środki Trwałe
Insignum Kadry Płace
Insignum eSklep
Insignum Handel Mobilny
Insignum eDOKUMENTY
Insignum eARCHIWUM
Usługi i sprzęt IT
Systemy i serwery IBM
Urządzenia fiskalne
Outsourcing IT
Help Desk
Usługi informatyczne
Konsulting IT
Informacje
Kontaktowe
O firmie
Praca
Aktualności
Operator EDI