Grupa PSB rozwija sieć sprzedaży wdrażając system ERP autorstwa INFOVER

Ponad 230 marketów PSB – Mrówka wybrało oprogramowanie INSIGNUM ERP do zarządzania sprzedażą i gospodarką magazynową. Dodatkowo z systemu korzysta także Centrala Grupy PSB.

INFOVER w obszarze sprzedaży hurtowej automatyzuje procesy związane z prowadzeniem różnorodnej polityki cenowej, zarządzania kredytami kupieckimi i płatnościami kontrahentów. Wspomaga inwentaryzację, zamówienia od dostawców i zarządza pracą przedstawicieli handlowych. Rozbudowany moduł analiz , dostarcza danych dot. sprzedaży, zakupów, zapasu i obrotu magazynowego, a także rozliczeń z kontrahentami.

INSIGNUM ERP usprawnia działanie punktów także w zakresie : finansowo-księgowym – INSIGNUM Finanse i Księgowość, ewidencji majątku trwałego, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych – INSIGNUM Środki Trwałe zarządzania zasobami ludzkimi – INSIGNUM Kardy i Płace. System umożliwia także sprzedaż przez Internet – INISGNUM eCommerce, za pomocą aplikacji mobilnych – INSIGNUM Handel Mobilny.Zapewnia elektroniczną wymianę dokumentów – INSIGNUM EDI elektroniczny obieg i archiwizację dokumentów INSIGNUM eKANCELARIA, a także archiwizację i bezpieczeństwo danych – INSIGNUM Bezpieczne Dane. INSIGNUM CRM, zaś – nowa funkcjonalność oprogramowania zarządza relacjami z klientami.

Od początku 2019 roku czterech Partnerów PSB prowadzących markety PSB-Mrówka ( w Dębnie, Gnieźnie, Łoniowie, Poddębicach) wybrało system INSIGNUM ERP. Zdecydowana większość z nich stawia na rozwój swoich punktów handlowych i wdraża kolejne moduły systemu.

Grupa PSB działa na rynku od 20 lat, jest największą i najszybciej rozwijającą się siecią hurtowni materiałów budowlanych oraz marketów dom i ogród w Polsce. Obecnie Grupa zrzesza 394 małe i średnie, rodzinne firmy z terenu całej Polski, które prowadzą handel w 303 składach budowlanych, w 285 marketach PSB Mrówka oraz w 63 centra handlowych PSB-Profi.

INSIGNUM ERP to zintegrowane oprogramowanie do zarządzania dowolnej wielkości firmą. Najlepszą rekomendację dla niego stanowi kilka tysięcy zadowolonych klientów, którzy dzięki niemu osiągnęli wymierne korzyści. Obecnie z modułów INSIGNUM ERP z powodzeniem korzystają m.in. Homla, Komfort Łazienki, Kolporter, PSS Społem, Zebrano Rano, Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych, Gomar Pińczów, Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych i wiele innych.