Wdrożenie eSesja w Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Firma Infover wdrożyła system eSesja w Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. System umożliwia obsługę Kancelarii Sejmiku, przygotowanie porządku obrad, generowanie automatycznego protokołu posesyjnego oraz elektroniczną dystrybucję materiałów. Radni Sejmiku Województwa otrzymali tym samym możliwość przeprowadzania elektronicznego głosowania imienne za pomocą urządzeń mobilnych.