Automatyzacja obiegu dokumentów z INSIGNUM eArchiwum

INSIGNUM ERP zapewnia uporządkowanie i automatyzacje procesów biznesowych. Pomaga w tym m.in. system INSIGNUM eArchiwum. Rozwiązanie wspiera przedsiębiorców w zarządzaniu wewnętrznym obiegiem dokumentów zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.

 

Każde przedsiębiorstwo wymaga efektywnego zarządzania dokumentami. INSIGNUM eArchiwum to elektroniczne archiwum dokumentów. Kompleksowo obsługuje wszelką korespondencje zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Usprawnia obsługę, obieg i zarządzanie elektronicznymi dokumentami.

 

INSIGNUM eARCHIWUM to bezpieczeństwo i dostępność wszystkich dokumentów w firmie. Jego działanie jest bardzo proste. Dokument, który trafia do firmy w wersji papierowej jest skanowany, opisywany i wprowadzany do systemu, a następnie przekazywany do archiwum dokumentów papierowych. Dalszy obieg dokumentów realizowany jest wyłącznie w formie elektronicznej. Dokumenty otrzymywane drogą elektroniczną trafiają bezpośrednio do eArchiwum.