Beyond.pl postawił na Infover

Firma Beyond.pl, oferująca rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa sieciowego i infrastruktury IT, zdecydowała się na wdrożenie platformy Lincall, autorstwa firmy Infover. Działalność spółki usprawniać będzie Lincall Centrala IP, a także usługa Lincall Contact Center.

Dodatkowo, na specjalne zlecenie firmy, inżynierowie Infover przeprowadzą integrację aplikacji Lincall z systemem ticketowym.

W toku realizacji przedsięwzięcia zostanie uruchomiony moduł infolinii, który będzie obsługiwać połączenia telefoniczne inicjowane przez Klientów.

Lincall Centrala IP poprawi komunikację wewnętrzną w firmie. Dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu IP z telefonii będzie mogło korzystać maksymalnie 150 użytkowników.

W Beyond.pl działać będą takie funkcjonalności Lincall Centrali IP jak menu głosowe, dzięki któremu zaraz po nawiązaniu połączenia można wybrać dział lub temat rozmowy, a także funkcja przekierowywania połączeń. Jest ona niezwykle przydatna, zwłaszcza gdy pracownicy nie mogą odebrać telefonu bądź też wybierają się na urlop, wtedy połączenie może zostać przekierowane na telefon innej osoby. Funkcjonalność automatycznego przełączania obsługi ruchu telefonicznego na serwer zapasowy wyeliminuje ryzyko niedostępności usługi telekomunikacyjnej dla Klientów. Rejestracja rozmów zaś zapewni najwyższą jakość obsługi Klienta