eSesja – nowoczesny samorząd

Czym jest eSesja?
eSesja to nowoczesny system, zapewniający kompleksową obsługę rad miast, powiatów i gmin. Usprawnia prace samorządu, ułatwia radnym stały dostęp do niezbędnych materiałów, zapewnia pełną transparentność różnego rodzaju posiedzeń oraz elektroniczną archiwizację dokumentacji.

eSesja – najważniejsze funkcje

– m. in. projektów uchwał, uzasadnień i wszystkich dodatkowych załączników, przypisane do poszczególnych punktów porządku obrad;
- rozpoczęcie procedury głosowania generuje na tablecie radnego przyciski do głosowania, a po zakończeniu wyświetla wyniki. System obsługuje wszystkie rodzaje głosowań (imienne, nieimienne);
- radni zgłaszają chęć zabrania głosu poprzez odpowiedni przycisk, a na ekranie prowadzącego obrady pojawia się automatycznie lista zgłaszających się osób. System pozwala również na nagrywanie poszczególnych wystąpień;

– eSesja zapewnia samorządom pełną transparentność działania – wszyscy zainteresowani mają dostęp do pełnego kompletu informacji i materiałów, mogą także śledzić obrady w czasie rzeczywistym.

Spółka INFOVER S.A.
zapewnia samorządom zainteresowanym oprogramowaniem nie tylko pełne wdrożenie systemu, ale także szkolenie z jego obsługi.

Kontakt:
tel. - +48 41 367 85 02
e-mail: biuro@infover.pl