Firma Infover zmodernizowała serwerownię Kieleckiego Parku Technologicznego

Projekt obejmował modernizację serwerowni, polegającą na poprawie bezpieczeństwa obiektu, poprzez doposażenie jej w elementy zabezpieczeń.

Chodzi przede wszystkim o systemy bezprzerwowego zasilania awaryjnego oraz system monitorowania parametrów środowiskowych, a także ogólną poprawę bezpieczeństwa obiektu. Warto podkreślić, że funkcjonująca w kieleckim parku serwerownia to jedna z realizacji firmy Infover.