Infover członkiem Klastra ICT FutureHub

Spółka INFOVER, która jest liderem wśród firm IT w województwie świętokrzyskim, dołączyła do powołanego przez Kielecki Park Technologiczny Klastra ICT FutureHub. Misją klastra jest budowa silnego ośrodka współpracy branży IT/ICT w Polsce.

Klaster powstał, by wspierać lokalnych przedsiębiorców działających na rynku usług i rozwiązań technologii informatycznych na poziomie regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Będzie działać w formie stowarzyszenia zrzeszającego osoby fizyczne i prawne związane dla działania na rzecz współpracy przedsiębiorstw, innowacyjności oraz rozwoju gospodarczego.