Infover informatyzuje Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych

Kielecka spółka wdrożyła nowoczesny system PETRAX w Świętokrzyskich Kopalniach Surowców Mineralnych. Rozwiązanie to automatyzuje wszelkie procesy związane ze sprzedażą kruszywa, a także wspomaga zarządzanie. Dodatkowo działalność przedsiębiorstwa usprawnia system ERP INSIGNUM.

Oprogramowanie zapewnia kontrolę wjazdów i wyjazdów na teren kopalni, a także gwarantuje centralną bazę danych i natychmiastowy dostęp do informacji.
– Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych działają w czterech lokalizacjach, dzięki wdrożeniu naszego systemu informacje o bieżącym funkcjonowaniu każdej z nich udostępniane są centralnie w czasie rzeczywistym, a zatem Zarząd ma pełną kontrolę nad procesem sprzedaży– informuje Piotr Gwiazda, dyrektor handlowy Infover.

System wspiera generowanie dokumentacji na potrzeby przewoźników oraz efektywnie zarządza zasobami ludzkimi.

W kopalni działają także moduły oprogramowanie ERP INSIGNUM, które wspomagają pracę przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania sprzedażą i gospodarką magazynową (INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa), finansami firmy (INSIGNUM Finanse i Księgowość), elektronicznymi dokumentami (INSIGNUM eArchiwum) ewidencji majątku trwałego, wyposażenia oraz wartości niematerialnych(INSIGNUM Środki Trwałe).

– Integracja systemu do zarządzania sprzedażą kruszyw z oprogramowaniem ERP INSIGNUM pozwoliła na kompleksowe usprawnienie procesów sprzedażowo-finansowych w ŚKSM, co znacząco poprawiło szybkość i jakość obsługi klienta – dodaje dyrektor Gwiazda.

PETRAX jest systemem przeznaczonym do sprzedaży kruszyw i innych materiałów, które wymagają ważenia w dużej skali. Swoim zakresem obejmuje procesy logistyczne, zachodzące w kopalni, dotyczące transportu, ważenia i wydania towaru klientowi. System wspiera również przygotowanie dokumentów transportowych i jakościowych dla przewoźników, w tym także dla wysyłek kolejowych. Obecnie system z powodzeniem usprawnia pracę Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych, Nordkalku, PCC Sillicium, Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych, a także Kopalni Granitu Kamienna Góra.

Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych to firma o bogatej tradycji i długiej historii w wydobyciu i obróbce surowców skalnych w regionie świętokrzyskim. Obecnie w spółce zatrudnionych jest ponad 260 pracowników. ŚKSM wydobywa kruszywo w zakładach w Jaźwicy, Laskowej, Winnej i Nieświnie.