Infover wdraża nowoczesny system umożliwiający przeprowadzenie zdalnej sesji w gminach, powiatach, sejmikach

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, a także kilkanaście samorządów zlokalizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego korzysta z systemu zdalnej sesji. To nowe rozwiązanie umożliwia przeprowadzenie zdalnych sesji rad miast, gmin i sejmików. Autorem systemu jest firma Infover oraz producent eSesji firma MW Concept.

Wprowadzony w naszym kraju stan epidemii i ograniczenia z nim związane uniemożliwiły samorządom przeprowadzenie sesji w standardowym trybie.

– Spotkaliśmy się z ogromną potrzebą wypracowania rozwiązania, które zapewni ciągłość pracy rad miast, gmin, powiatów i sejmików. Wspólnie z naszym partnerem – poznańską firmą MW Concept przygotowaliśmy system, który umożliwia zdalne przeprowadzenie sesji zgodne z obecnym stanem prawnym – wyjaśnia Piotr Gwiazda, dyrektor handlowy Infover.

Jego działanie i wdrożenie jest bardzo proste. Zdalna sesja przeprowadzana jest z wykorzystaniem systemu eSesji do elektronicznego głosowania za pośrednictwem urządzeń mobilnych np. tabletów, smartfonów z dostępem do Internetu. Radni mają możliwość wzięcia udziału w dyskusji poprzez wykorzystanie sytemu telekonferencji Lincall, której autorem jest firma Infover.

Firma Infover udostępnia wirtualny pokój telekonferencyjny, do którego wdzwaniają się radni i inne osoby chcące wziąć udział w dyskusji podczas posiedzenia.

System telekonferencji Lincall jest również doskonałym narzędziem umożliwiającym wzajemną komunikację pracowników urzędów pracujących w trybie home office.

Z systemu zdalnej sesji obecnie korzysta Sejmik Województwa Świętokrzyskiego oraz kilkanaście gmin z województwa świętokrzyskiego. Obecnie rozwiązanie jest wdrażane w kilkunastu samorządach.