INFOVER wdraża oprogramowane eSesja

Spółka INFOVER S.A. pomaga samorządom we wdrażaniu oprogramowania eSesja, umożliwiającego elektroniczny system obsługi prac rad samorządowych.

Program odpowiada m. in. za elektroniczną dystrybucję materiałów na sesje, komisje czy posiedzenia rad miast, gmin, powiatów i sejmiku. Radni mają dostęp do wszystkich ważnych informacji wprowadzonych do systemu tj. komunikatów, kalendarium posiedzeń, porządków obrad oraz załączonych dokumentów. System daje możliwość całkowitego wyeliminowania papieru w Radzie. System umożliwia zarządzanie pracami Rady za pomocą komputera, laptopa czy tabletu z dostępem do Internetu. Wdrożenie eSesji umożliwia także automatyzację procesu głosowań – radny ma wyświetlone na ekranie swojego urządzenia przyciski do głosowania, a jego wyniki są wyświetlane i automatycznie przypisywane do danego dokumentu, ponadto trafiają do protokołu z porządku obrad a także do portalu mieszkańca. Inną przydatną funkcją jest porządkowanie dyskusji – radni zgłaszają chęć zabrania głosu poprzez odpowiedni przycisk na urządzeniu, a na ekranie prowadzącego obrady pojawia się automatycznie lista zgłaszających się osób.

eSesja zapewnia samorządom pełną transparentność działania – wszyscy zainteresowani mają dostęp do pełnego kompletu informacji i materiałów, mogą także śledzić obrady w czasie rzeczywistym.

INFOVER zapewnia samorządom zainteresowanym oprogramowaniem nie tylko pełne wdrożenie systemu, ale także szkolenie z jego obsługi.