Infover wspomaga budowę Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

INFOVER wraz z generalnym wykonawcą firmą Condite realizuje budowę nowoczesnej Kliniki Dużych i Małych Zwierząt, czyli Centrum Patologii i Terapii Zwierząt.

W ramach projektu przewidziana jest budowa nowoczesnego obiektu złożonego z dwóch budynków wraz z przyłączami, ukształtowaniem terenu, drogami, parkingami, ciągami pieszymi, zielenią oraz małą architekturą.

INFOVER odpowiada za kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych na obu budynkach łącznie z dostawą i montażem urządzeń w tym rozdzielnic elektrycznych i UPS-ów.