Infover zautomatyzuje działanie kopalni kwarcytu PCC Silicium

Firma Infover wdroży nowoczesne oprogramowanie PETRAX w PCC Silicium S.A. System jest rozwiązaniem dedykowanym branży górniczej. Automatyzuje wszelkie procesy, związane ze sprzedażą kruszywa, a także wspomaga zarzadzanie. Umowę na realizację przedsięwzięcia podpisano 23 września.

Zakład PCC Silicium poszukiwał rozwiązania systemowego, usprawniającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, ściśle dopasowanego do specyfiki branży.

– Wdrożone przez Infover rozwiązanie w pełni odpowiada potrzebom kopalni. Zaimplementowany przez nas system z jednej strony usprawnia proces sprzedaży kruszywa, regulując przy tym kwestie logistyczne i finansowe. Bezpośrednio przekłada się to na jakość i szybkość obsługi Klientów oraz maksymalizację zysków kopalni – wyjaśnia Piotr Gwiazda, dyrektor handlowy Infover.

Dodatkowo, system PETRAX zostanie w pełni zintegrowany z działającymi w kopalni rozwiązaniami informatycznymi.

Prace wdrożeniowe rozpoczną się w połowie listopada. Zakończenie implementacji systemu planowane jest na koniec lutego 2017.

PETRAX jest systemem przeznaczonym do sprzedaży kruszyw i innych materiałów, które wymagają ważenia w dużej skali. Swoim zakresem obejmuje procesy logistyczne, zachodzące w kopalni, dotyczące transportu, ważenia i wydania towaru klientowi. System wspiera również przygotowanie dokumentów transportowych i jakościowych dla przewoźników, w tym także dla wysyłek kolejowych.