Kieleccy radni korzystają z systemu zdalnej sesji

Infover wdrożył nowoczesny system informatyczny, umożliwiający przeprowadzenie zdalnych sesji w Radzie Miasta Kielce. Pierwsze obrady on-line odbyły się 23 kwietnia.    Z oprogramowania korzysta 25 radnych.

System zdalnej sesji został wdrożony także w  Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz kilkunastu gminach województwa świętokrzyskiego.

Zdalna sesja przeprowadzana jest z wykorzystaniem systemu eSesja do elektronicznego głosowania za pośrednictwem urządzeń mobilnych np. tabletów, smartfonów z dostępem do Internetu. Radni mają możliwość wzięcia udziału w dyskusji poprzez wykorzystanie sytemu telekonferencji Lincall, której autorem jest firma Infover.

Firma Infover udostępnia wirtualny pokój telekonferencyjny, do którego wdzwaniają się radni i inne osoby chcące wziąć udział w dyskusji podczas posiedzenia.

System telekonferencji Lincall  jest również doskonałym narzędziem umożliwiającym wzajemną komunikację pracowników urzędów pracujących w trybie home office.