Projekt POIG 1.4-4.1

„Dotacje na innowacje”

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż nasza firma na podstawie umowy nr UDA-POIG.01.04.00-26-012/09-00, UDA-POIG.04.01.00-26-012/09-00 zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości pełniącej rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia zrealizowała projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt.: „E-papierowa rewolucja – polski czytnik elektroniczny”

Projekt  realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,  Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.

Opis projektu:

Projekt polegał na przeprowadzeniu prac rozwojowych, prowadzących do wytworzenia prototypu e-czytnika – przenośnego urządzenia umożliwiającego wyświetlanie plików tekstowych i graficznych, czytanie elektronicznych publikacji (książek i czasopism) oraz odtwarzanie audiobooków – a następnie skierowaniu go do produkcji i wprowadzenie na rynek pod marką eClicto NG

Cel projektu:

Podstawowym celem było uzyskanie przez firmę Infover  pozycji lidera wśród producentów e-czytników i dystrybutorów elektronicznych publikacji: literatury i prasy w Polsce.

Okres realizacji projektu:

I ETAP- 01.05.2010-31.01.2011

II ETAP-  01.10.2011- 31.03.2012

 „Inwestujemy w Waszą przyszłość”