INSIGNUM Centrala umożliwia sprawne zarządzanie siecią punktów sprzedaży wyposażonych w moduł INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna.

INSIGNUM Centrala to także hurtownia danych zasilana przez moduł INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna informacjami o sprzedaży, zakupach, stanach magazynowych i wieloma innymi informacjami z poszczególnych punktach sprzedaży. Wstępna agregacja danych importowanych przez INSIGNUM Centrala ogranicza rozmiar przechowywanych informacji oraz usprawnia prowadzenie wszelkiego rodzaju analiz.

 

INSIGNUM Centrala posiada również mechanizm księgujący automatycznie sprzedaż, dokumenty magazynowe i raporty kasowe do INSIGNUM Finanse i Księgowość.

Jednak przede wszystkim jest to zaawansowane narzędzie do zarządzania bazą towarową, promocjami i punktami sprzedaży. W centralnej bazie towarowej dystrybuowanej do punktów sprzedaży mogą być zarówno towary ogólnosieciowe importowane we wszystkich punktach sprzedaży, jak i towary „lokalne” – importowane jedynie w wybranych punktach sprzedaży. Istnieje również możliwość wielopoziomowego zarządzania cenami towarów w punktach.

Zarządzanie definicjami towarów

• kompletne definicje każdego towaru
• klasyfikacja towarów
• parametry zamówień

Narzędzia do zarządzania cenami

• ceny lokalne – różne ceny dla różnych punktów sprzedaży, planowanie cen
• narzutowniki – ustalanie ceny sprzedaży w punkcie sprzedaży w zależności od przypisanego narzutownika i ceny zakupu
• strategie cenowe – różne narzutowniki dla różnych punktów sprzedaży
• widełki cenowe – cena minimalna i maksymalna w cenach sprzedaży i zakupu
• zestawy cen – różne ceny sprzedaży przy różnych cenach zakupu
• wiele cenników – różne ceny dla różnych klientów
• grupy formuł cen – przeliczanie cen względem siebie
• zaokrąglanie cen – możliwość różnicowania polityki końcówek

Zarządzanie punktami sprzedaży

• definiowanie dokumentów magazynowych
• zarządzanie użytkownikami w punktach sprzedaży

Zarządzanie kontrahentami

• dostawcy
• punkty sprzedaży
• odbiorcy (Karty Stałego Klienta)

Zarządzanie użytkownikami programu sprzedaży

• Dodawanie
• Przypisywanie do grup uprawnień

Zarządzanie promocjami w punktach sprzedaży

• Akcje promocyjne
• Nagrody za kody
• Definiowanie wydawania gadżetów
• Program lojalnościowy

Ergonomia i automatyzacja

• import towarów z plików Excela
• jednoczesna zmiana parametrów dla wielu towarów – „hurtowe” zarządzanie parametrami
• import cenników z pliku Excel
• bazy towarowe – całościowe oraz przyrostowe

Wymiana bazy towarowej

• automatyczny transport danych – system KOLEX
• ten sam plik do wszystkich punktów sprzedaży – prosta logistyka, brak pomyłek

Import danych z punktów sprzedaży

• ewidencja danych zagregowanych – ograniczenie rozmiaru baz, sprawne analizy
• dane dostarczane na koniec dnia pracy punkyu sprzedaży (automatycznie „zamknięcia dnia”)
• automatyczny import - możliwość „ręcznego” uzupełniania importów (w sytuacjach awaryjnych)
• wygodne narzędzie kontroli importów

Analizy handlowe

• sprzedaży
• zakupów
• stanów magazynowych
• rotacji
• realizacji zamówień
• prasy
• i inne

Analizy księgowe

(dokumentów magazynowych i ich pozycji)

Analizy administracyjne

(historia logowań w punktach sprzedaży, przeceny)

Zarządzanie parametrami sterującymi księgowaniem

księgowanie danych do modułu INSIGNUM Finanse I Księgowość