Kadry i Płace

Kadry i Płace

INSIGNUM Kadry i Płace jest narzędziem usprawniającym czynności związane z administracją kadrowo-płacową. Pozwala ewidencjonować i zarządzać informacjami o pracownikach i przebiegu ich zatrudnienia w firmie. Elastyczna struktura programu pozwala dostosować go do indywidualnych potrzeb firm o różnorodnej strukturze organizacyjnej, systemach czasu pracy czy systemach wynagradzania.

Swoją unikalną funkcjonalność nasz system zawdzięcza zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, których głównym celem jest maksymalne zautomatyzowanie oraz uproszczenie czynności wykonywanych przez użytkowników.

INSIGNUM Kadry i Płace charakteryzuje się dużą elastycznością w zakresie definiowania różnych systemów i składników wynagradzania oraz różnych kalendarzy czasu pracy.

Oprócz standardowych funkcjonalności związanych z zatrudnianiem, comiesięcznymi rozliczeniami kadrowymi i płacowymi, jak również zwalnianiem pracowników. Oprogramowanie zapewnia:

1. Tworzenie dowolnej struktury organizacyjnej firmy:

• przypisywanie umów pracowników do elementów tej struktury,
• tworzenie grup pracowników,
• łatwe przydzielanie praw do gałęzi struktury i grup pracowników.

2. Obsługę różnych umów z pracownikami w podziale na:

• umowy o pracę,
• umowy zlecenia i o dzieło,
• umowy menedżerskie,
• umowy cywilno-prawne.

3. Ewidencje i rozliczanie różnych systemów pracy:

• generowanie wielu różnych kalendarzy, dostosowanych do różnorodnych systemów czasu pracy,
• ewidencję dowolnych absencji z możliwością wycofania lub korekty zwolnienia lekarskiego, automatyczne rozliczenie takiego zwolnienia,
• pełną ewidencję urlopów w podziale na zaległe i bieżące.

4. Obsługę różnych systemów wynagradzania:

• definiowanie różnych systemów wynagradzania uzależnionych od rodzaju podpisanej umowy,
• tworzenie dowolnej liczby składników płacowych i definiowanie algorytmów ich obliczania,
• łatwe tworzenie list płac w oparciu o zdefiniowane systemy wynagradzania i składniki płacowe.

5. Współpracę z modułem INSIGNUM FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ:

• definiowanie kosztów płacowych i innych dekretów z wykorzystaniem struktury organizacyjnej firmy,
• generowanie dekretów płacowych bezpośrednio do modułu FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ,
• tworzenie zestawień przelewów na rachunki pracowników.

6. Rozliczenia z ZUS:

• tworzenie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS,
• wysyłanie utworzonych deklaracji do programu PŁATNIK.

7. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym:

• tworzenie i wydruki deklaracji zbiorczych PIT-4R i PIT-8AR,
• tworzenie i wydruki deklaracji indywidualnych PIT-11 i PIT-40.
• wysyłanie deklaracji PIT-11 w formie elektronicznej do US

8. Korzystanie z rozbudowanego modułu raportów oraz analiz:

• generowanie raportów oparte na szerokiej gamie filtrów,
• eksport raportów do Excela,
• możliwość definiowania własnych raportów kadrowych i płacowych,
• generowanie i wydruk raportów GUS – Z-03, Z-06.