PRODUKCJA

INSIGNUM PRODUKCJA kompleksowo wspomaga kluczowe obszary związane z procesem produkcyjnym i jego organizacją począwszy od planowania, a skończywszy na analizach finansowych. Niewątpliwym atutem systemu jest rozbudowany moduł rozliczeń, który zapewnia dostęp do pełnych informacji o kosztach wytworzenia umożliwiając podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. zastosowanie terminali rejestracji pracy mobilizuje pracowników i jednocześnie dostarcza precyzyjnych informacji dotyczących rzeczywistych realizacji zleceń, które były wykonane. Oprogramowanie stanowiące część systemu INSIGNUM ERP może współpracować z innymi dostępnymi na polskim rynku rozwiązaniami systemowymi. wdrożenie pełnej oferty INSIGNUM ERP gwarantuje dostęp do zaawansowanych rozwiązań informatycznych, które pozwolą efektywnie zaspokoić potrzeby firmy i wykorzystać jej zasoby.

 

 

 

INSIGNUM Produkcja

• wspomaga i automatyzuje kluczowe procesy związane z organizacją produkcji

• efektywnie wspiera planowanie i realizację

• monitoruje procesy wytwórcze łącząc je z założonymi normami

• usprawnia procesy przepływu dokumentów

• dostarcza precyzyjnych informacji o kosztach produkcji

 

INSIGNUM Produkcja gwarantuje:

• rozwiązanie dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa

• planowanie produkcji z wykorzystaniem precyzyjnych struktur, norm i operacji technologicznych

• możliwość korekty i optymalizacji procesów produkcyjnych

• poprawę organizacji pracy i efektywniejsze zarządzania zasobami

• precyzyjne rozliczanie zleceń produkcyjnych

• wielowymiarową analizę kosztów wytworzenia

• ścisłą współpracę komórek organizacyjnych poprzez integrację z innymi modułami systemów erp

• automatyzację wystawiania dokumentów magazynowych

• wygodną pracę z wykorzystaniem estetycznego i przejrzystego interfejsu

 

 

OBSZARY DZIAŁANIA INSIGNUM Produkcja

 

Zamówienia od odbiorców

System umożliwia generowanie zleceń na podstawie wprowadzonych bezpośrednio w module produkcji lub pochodzących z modułu sprzedaży zamówień od odbiorców.
na podstawie zleceń na wyrób gotowy szybko i sprawnie korzystając ze struktur produktu generujemy zlecenia na półwyroby.

Planowanie

Pracownicy odpowiedzialni za dostępność podzespołów mogą korzystać z tworzenia zleceń produkcyjnych na półprodukty na podstawie historii sprzedaży wyrobów gotowych przy wykorzystaniu aktualnych technologii i struktur.

 

Rzeczywisty Techniczny Koszt Wytworzenia

Wyliczenie planowanego Technicznego Kosztu wytworzenia (PTKW) możliwe jest już na podstawie technologii i cen materiałów. rzeczywiste Techniczne Koszty wytworzenia (RTKW) uwzględniają wynagrodzenia pracowników, ceny materiałów, koszty amortyzacji, mediów, ogólnowydziałowe, czy nawet usługi obce. elastyczny system konfiguracji generowania dokumentów księgowych spełnia najbardziej rozbudowane wymagania działów rozliczeń i analiz.

 

Analizy realizacji oraz efektywności

Zaplanowane procesy technologiczne można modyfikować na etapie realizacji zleceń oraz ich wykonania, a następnie zestawiać i porównywać ze sobą szczegóły wszystkich etapów. umożliwia to korektę zarówno zapisanego procesu technologicznego jak i rozliczanie efektywności zasobów.

Terminale rejestracji pracy – iKiosk

Naturalnym źródłem informacji o postępach pracy nad zleceniem są pracownicy. moduł iKiosk uruchomiony na terminalach wyposażonych w czytniki kodów kreskowych oraz RFID pozwala na błyskawiczną identyfikację zarówno pracownika jak i zlecenia, a także sprawną rejestrację wykonania.

Kontrola jakości

Planując technologię mamy możliwość umieszczenia obowiązkowych operacji kontroli w toku produkcji, korzystając z rozbudowanego systemu definiowania parametrów tych kontroli.

 

Moduł utrzymania ruchu

Pracownicy odpowiedzialni za zapewnienie ciągłości produkcji również otrzymują niezbędne narzędzia. poza standardowym zgłaszaniem i obsługą awarii mogą planować przeglądy okresowe z rozbudowaną listą czynności.

Wybrany okres można dowolnie analizować pod względem pracy, awarii i przestojów maszyn. całość uzupełniają graficzne prezentacje wyników.

Zarządzanie Technologiami

System pozwala na tworzenie wielu wersji technologii nie tylko dla konkretnego indeksu ale i dla całych grup artykułów. Takie rozwiązanie zapewnia redukcję czasu niezbędnego do przygotowania „przepisu na produkt”.

 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI MODUŁAMI

Ścisła współpraca modułów pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu i gwarantuje precyzyjne wyniki.

Logistyka i magazyn - rezerwuje w systemie magazynowym niezbędne elementy składowe

Kadry i płace – korzysta z harmonogramu dostępności zasobów ludzkich i kosztów wynagrodzeń

Finanse i księgowość – księguje wartość wyrobów gotowych, uwzględniając koszty zużycia mediów, amortyzacje a nawet usług obcych