Sprzedaż Detaliczna

Sprzedaż detaliczna
Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna jest dedykowanym systemem do obsługi punktów sprzedaży detalicznej. To proste w obsłudze narzędzie umożliwiające prowadzenie sprzedaży na paragon i fakturę, nie wymagające od pracowników zaawansowanej znajomości obsługi komputera. Przyjazny i w pełni funkcjonalny program zapewnia pełną obsługę słowników (towary, kontrahenci, itp.), gospodarki magazynowej, obsługę kasy (raporty kasowe) oraz zbiór analiz pozwalający śledzić procesy sprzedażowe rejestrowane w systemie.


INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna może pracować jako samodzielny program w konfiguracji jedno lub wielostanowiskowej oraz jako część systemu INSIGNUM współpracując z modułem INSIGNUM Centrala. Dodatkowy moduł INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna POS umożliwia w pełni funkcjonalną i szybką sprzedaż na stanowisku kasowym bez kontroli stanów magazynowych w momencie sprzedaży.

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna zapewnia:

1. Pełną obsługę sprzedaży detalicznej wraz z:

• fakturami i fakturami do paragonów,
• zwrotami do paragonu,
• fakturami korygującymi.

2. Obsługę opcji dodatkowych pozwalającą na rozszerzenie sprzedaży oraz świadczenie usług, takich jak:

• sprzedaż doładowań na drukarce fiskalnej,
• płatności za rachunki BluePay
• ewidencja prasy (pełna wymiana informacji o dostawach i zwrotach prasy z systemem dystrybutora prasy),
• ewidencjonowanie i wydawanie gadżetów (tzw. Sampling),
• kompletacja („mała produkcja”),
• sprzedaż na Karty Stałego Klienta – program lojalnościowy (rabaty i zbieranie punktów),
• sprzedaż biletów na imprezy masowe,
• obsługę opakowań zwrotnych,
• obsługa przesyłek K-Ex,
• obsługa różnych akcji promocyjnych (nagrody za kody, promocje cenowe).

3. Elastyczność pozwalającą na dopasowanie działania programu do działania firmy poprzez:

• tworzenie słowników dokumentów magazynowych według własnego uznania,
• tworzenie słowników magazynów – dowolna liczba magazynów wewnętrznych i zewnętrznych,
• możliwości ewidencji zapasu w cenach zakupu lub cenach sprzedaży,
• obsługę kodów kreskowych o zmiennej ilości (kody zawierające cenę lub wagę towaru),
• możliwości kontroli uprawnień pracowników – począwszy od całkowitego odjęcia uprawnień dowolnej, osobie korzystającej z oprogramowania, a skończywszy na udostępnieniu wszystkich opcji programu dowolnemu pracownikowi,
• rozbudowanej polityce cenowej (widełki cenowe, narzutowniki, dokumenty przecen, zaokrąglanie cen).

4. Ergonomię i automatyzację ułatwiającą i przyspieszającą pracę w punkcie sprzedaży dzięki:

• przyjęciom na podstawie zamówień,
• importom do dokumentów z plików XML,
• automatycznym zwrotom do dostawców,
• zamówieniom automatycznym (według kalendarza, inicjowanym „ręcznie”, alertowym, importowanym z pliku XML),
• wymiana elektroniczna z kontrahentami,
• parametrom sterującym zamówieniami (liczba dni zapasu towaru, zapas minimalny, zapas alertowy, dopuszczalne zmniejszenie/zwiększenie zamówienia automatycznego – możliwość ograniczenia ingerencji operatora w ilości zaproponowane do zamówienia przez system),
• generowaniu protokołów reklamacyjnych (wydruk, dodatkowe zamówienie).

5. Wspomaganie inwentaryzacji (kolektory, narzędzia).

6. Liczne raporty (sprzedaż, stany magazynowe itp.).

Moduł INSIGNUM POS pozwala na prowadzenie sprzedaży detalicznej (wystawianie paragonów) we współpracy z iDetal traktowanym jako system zapleczowy. INSIGNUM POS to:
  • nowoczesne stanowisko sprzedaży - terminal POS, drukarka fiskalna, czytnik kodów kreskowych, szuflada, waga kalkulacyjna,
  • prostota obsługi - prosty interfejs użytkownika, intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego (w tym także klawiatura ekranowa), krótki czas szkolenia, jeden paragon = 2 x naciśniecie przycisku,
  • szybkość – obsługa czytnika kodów kreskowych, obsługa towarów wagowych i wag (wybrane modele wag kalkulacyjnych), sprzedaż prasy za pomocą czytnika z uwzględnieniem numerów serii, wydawanie/sprzedaż opakowań,
  • bezpieczeństwo – użytkownicy pracujący na swych loginach, rozbudowane uprawnienia chroniące przed nadużyciami,
  • uniwersalność – różnorodna konfiguracja, obsługa kart stałego klienta/system rabatów, obsługa towarów powiązanych, możliwość prowadzenia sprzedaży dla Klientów nawet po zerwaniu łączności z serwerem zapleczowym (awaria serwera, awaria łączy), możliwość sprzedaży towarów pomimo ich braku na stanie magazynowym Insignum Sprzedaż Detaliczna (np. opóźnienie we wprowadzeniu dostawy do systemu),
  • otwartość – możliwość sprzedaży Telekodów do telefonów komórkowych, ciągły rozwój systemu.
Zadaniem modułu INSIGNUM Automatyczna Wymiana Dokumentów (AWD) jest usprawnienie obsługi punktu sprzedaży detalicznej (PSD) w zakresie przyspieszenia operacji przyjmowania dostaw i zwrotów prasy, wspomagania wewnętrznego inwentaryzowania oraz rozliczeń końcowych z dostawcą prasy. Prasa jest bardzo specyficznym towarem i w większości PSD pojawia się problem z prawidłowym rozliczaniem sprzedaży i zwrotów prasy. Każdy tytuł prasowy ma swój numer wydania, który jest istotny przy zwrotach tytułów niesprzedanych, dlatego też większość sprzedażowych systemów komputerowych nie radzi sobie z prawidłowym ewidencjonowaniem prasy. W module AWD INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna prasa posiada swoje unikalne wartości decydujące o możliwości bezbłędnego rozpoznawania i odpowiedniego traktowania każdego indeksu prasowego nie tylko w obrębie samego tytułu, lecz z dokładnością do tytułu numeru. Dokumenty przyjęcia i zwrotu prasy są tworzone automatycznie na podstawie informacji otrzymywanych z systemu informatycznego dostawcy prasy, przy minimalnej interwencji wymaganej od użytkownika. Wykorzystanie modułu AWD w INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna umożliwia sprawne i szybkie wykonywanie codziennych operacji związanych z obrotem indeksów prasowych, takich jak: Przyjęcie Automatyczne przyjęcie na magazyn tytułów z porannej dostawy odbywające się na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy prasy zawierającego wszystkie informacje potrzebne do wprowadzenia dostawy do obrotu. Zadaniem użytkownika pozostaje jedynie stateczna kontrola i wprowadzenie ewentualnych korekt ilościowo-wartościowych. Podczas przyjęcia każdego tytułu widoczny jest numer serii zgodny z numerem wydania znajdującym się na dostarczonej gazecie, zaś samo przyjęcie odbywa się w cenach sprzedaży. Zwrot Automatyczne przeszukanie magazynu pod kątem obecności numerów prasowych, których zwrot w danym momencie wymagany jest przez dostawcę prasy, niezależnie od dostarczonych ilości i terminów ich dostaw. Moduł AWD dokonuje analizy aktualnego stanu magazynowego pod kątem zwrotu tytułów niesprzedanych. W rezultacie użytkownik otrzymuje gotowy dokument zwrotu prasy uzupełniony tytułonumerami oraz ilościami z możliwością końcowej kontroli. Sprzedaż Dzięki zastosowaniu ewidencji prasy i mechanizmu numeru serii możliwa jest szybka sprzedaż prasy za pomocą czytnika kodów kreskowych, niezależnie od dublowania kodów kreskowych na różnych tytułonumerach i ich odmianach (z dodatkiem A, B, C…). W oknie sprzedaży użytkownik decyduje który tytułonumer zostanie wydany z magazynu. Ewidencja Dzięki dokładnemu ewidencjonowaniu każdego tytułonumeru w każdej chwili możliwy jest wgląd w jego historię oraz wykonywanie analiz z dowolną dokładnością i zakresem czasowym. Inwentaryzacja Dzięki mechanizmowi protokołów inwentaryzacyjnych możliwe jest wykonywanie inwentaryzacji na podstawie elektronicznego protokołu rozliczeniowego przygotowanego przez dostawcę prasy. Rozwiązanie to pozwala na wyeliminowanie „zaległości półkowych” i posiadanie na stanie tylko tytułów znajdujących się aktualnie w obrocie. Rozliczenia z dostawcą prasy. Dzięki elektronicznym wersjom faktur (za dostawy prasy) i faktur korygujących (za zwroty prasy) wystawianych przez dostawcę możliwe jest rozliczanie faktur w formie elektronicznej. Faktury za dostawy porównywane są z przyjęciami w PSD, zaś korekty – ze zwrotami w PSD. Umożliwia to szybkie wyłapanie ewentualnych korekt ilościowo-wartościowych oraz automatyczne wygenerowanie protokołu rozliczenia prasy oraz ewentualne wygenerowanie i wysłanie do dostawcy protokołu reklamacyjnego w formie elektronicznej. Rozliczenia z dostawcą prasy Dzięki elektronicznym wersjom faktur (za dostawy prasy) i faktur korygujących (za zwroty prasy) wystawianych przez dostawcę możliwe jest rozliczanie faktur w formie elektronicznej. Faktury za dostawy porównywane są z przyjęciami w PSD, zaś korekty – ze zwrotami w PSD. Umożliwia to szybkie wyłapanie ewentualnych korekt ilościowo-wartościowych oraz automatyczne wygenerowanie protokołu rozliczenia prasy oraz ewentualne wygenerowanie i wysłanie do dostawcy protokołu reklamacyjnego w formie elektronicznej.