Sprzedaż Hurtowa

Sprzedaż Hurtowa

INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa wspomaga zarządzanie sprzedażą i gospodarką magazynową zarówno w pojedynczej hurtowni, jak i sieci punktów sprzedaży. Swoją uniwersalność zawdzięcza zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz odpowiedniej konstrukcji nastawionej na skalowalność i ergonomię.

Obsługa sieci hurtowni (firm wielooddziałowych) może odbywać się zarówno z wykorzystaniem lokalnych serwerów (w oddziałach), jak i pracy na wspólnym serwerze (w centrali firmy). W każdym z przypadków oferujemy szereg specjalnych narzędzi wspomagających taką pracę.


Oprócz standardowych funkcjonalności obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej Insignum Sprzedaż Hurtowa zapewnia:

1. Prowadzenie różnorodnej polityki cenowej umożliwiającej korzystanie m.in. z:

• narzędzi „pilnujących” poziomu ogólnej marży na transakcjach
• cenników indywidualnych kontrahentów (np. obsługa umów poprzetargowych)
• upustów procentowych przypisanych kontrahentom do poszczególnych grup towarowych
• wielu cenników z możliwością stosowania cen minimalnych i maksymalnych
• cenników indywidualnych kontrahentów (np. obsługa umów poprzetargowych)

2. Zarządzanie kredytami kupieckimi i płatnościami kontrahentów:

• analizy rozliczeń z kontrahentami
• pełna obsługa płatności, zarówno w Insignum Sprzedaż Hurtowa, jak i we współpracy z modułem Insignum Finanse i Księgowość)
• limity kredytowe (kredyt kupiecki) z możliwością ewidencji dokumentów związanych z przydzielaniem limitów

3. Zarządzanie pracą przedstawicieli handlowych (PH):

• analizy płatności kontrahentów według PH
• wspomaganie wyliczeń premii dla PH
• analizy sprzedaży według PH
• przypisywanie PH do klientów i w dokumentach

4. Rozbudowany moduł analiz:

• analizy sprzedaży z wykorzystaniem różnych informacji powiązanych z dokumentami
• stany i obroty magazynowe – „wyłapywanie” pozycji o słabej rotacji
• analizy sprzedaży: wg asortymentu, kontrahentów, PH, analizy łączone
• grupowanie (kategoryzowanie) towarów i kontrahentów z pomocą drzew klasyfikacji

5. Moduł wspomagający zamówienia do dostawców:

• analizy sprzedaży z wykorzystaniem różnych informacji powiązanych z dokumentami
• wyliczanie przez system jakie ilości towarów powinny być zamówione
• przyjęcia tworzone na podstawie zamówień
• tworzenie i ewidencja zamówień
• Zamówienia od odbiorców i oferty cenowe.

6. Elektroniczna wymiana dokumentów :

• analizy sprzedaży z wykorzystaniem różnych informacji powiązanych z dokumentami
• współpraca z modułem INSIGNUM eDOKUMENTY – tworzenie i zapisywanie elektronicznych wersji faktur
• import dostaw z plików XML
• wysyłanie do klientów dokumentów jako pliki XML lub TXT

7. Wspomaganie inwentaryzacji :

• analizy sprzedaży z wykorzystaniem różnych informacji powiązanych z dokumentami
• wspomaganie spisu mobilnymi kolektorkami danych
• import arkuszy spisowych z plików
• możliwość bezpiecznego wpisywania arkuszy na wielu stanowiskach jednocześnie
• kompensaty wartościowe i ilościowo wartościowe w rozliczaniu inwentaryzacji

Moduł INSIGNUM Kasjer pozwala na prowadzenie sprzedaży detalicznej (wystawianie paragonów) we współpracy z INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa traktowanym jako system zapleczowy. Co zyskasz wdrażając iKasjera?
  • sprawną sprzedaż – proste okienko, ograniczona ilość funkcji, sprzedaż niezależna od obciążenia serwera INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa,
  • możliwość prowadzenia sprzedaży dla Klientów nawet po zerwaniu łączności z serwerem zapleczowym (awaria serwera, awaria łączy),
  • możliwość sprzedaży towarów pomimo ich braku na stanie magazynowym iHurt (np. opóźnienie we wprowadzeniu dostawy do systemu).
W INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa stworzono mechanizm pozwalający na obsługę magazynów producenckich (konsygnacyjnych). Obsługa polega na:
  • stosownym oddzieleniu tych magazynów od magazynów „własnych”,
  • automatycznym pobieraniu towarów z magazynu konsygnacyjnego na magazyn własny w trakcie sprzedaży/wydawania towarów dla klientów.
Wystawiając faktury, WZ-tki w magazynie własnym jeżeli zabraknie na nim towaru a jest ten towar dostępny na magazynie konsygnacyjnym – INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa proponuje „ściągnięcie” towaru z magazynu konsygnacyjnego. Odbywa się to automatycznie, bez konieczności „wychodzenia” z wystawianego dla klienta dokumentu. Pobieranie towaru z magazynu konsygnacyjnego odbywa się z wykorzystaniem pary dokumentów:
  • „WZN” – wydanie z magazynu konsygnacyjnego,
  • „PZN” – przyjęcie z magazynu konsygnacyjnego.Aby niepotrzebnie nie mnożyć dokumentów, dla potrzeb pobieranych pozycji – tworzymy dla danego producenta jedną parę WZN -> PZ. Po włączeniu modułu w słowniku magazynów możemy tworzyć magazyny obce, które dodatkowo będą pełniły rolę magazynów konsygnacyjnych. Każdemu z takich magazynów przy pisujemy „kontrahenta powiązanego” decydując o tym, którego dostawcy (producenta) jest to magazyn. W celu prawidłowej obsługi firm wielooddziałowych (gdzie może być wiele magazynów danego producenta) wprowadzono mechanizm wiązania magazynów własnych z magazynami konsygnacyjnymi. Powiązanie to ustala z jakiego magazynu konsygnacyjnego będą „dobierane” towary w sytuacji gdy nie będzie ich na stanie magazynu własnego.

INSIGNUM Wspomaganie Produkcji to moduł wspomagający zarządzanie procesem produkcji ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania gospodarką magazynową.

Jak działa?

1. W kartotece towarowej iHurt, dla asortymentów oflagowanych jako wyroby, definiowany jest ich skład, czyli to jakie materiały, surowce i opakowania zwrotne są potrzebne do wyprodukowania wyrobu - ich ilość oraz procent strat. Definicja ta wykorzystywana jest jako podpowiedź w obsłudze zleceń produkcyjnych, jednak ostateczny skład wyrobu ustalany jest w konkretnym zleceniu.

2. Dział sprzedaży wpisuje zlecenia produkcyjne sygnalizując zapotrzebowanie na konkretny asortyment. Zlecenia otrzymują status "Zapotrzebowanie" i nie powodują żadnych ruchów magazynowych. Nie wymagają także dostępności surowców ani opakowań. System na podstawie definicji składników produktu informuje o stanie dostępności materiałów, ostrzega o ewentualnych brakach, ale zlecenie można wystawić nawet jak nie ma w danej chwili wystarczających zapasów do realizacji produkcji.

3. Dział produkcji weryfikuje zlecenia i ustawia je w status "Do realizacji". Status ten wymaga dostępności materiałów w magazynie, ale nie powoduje jeszcze ruchów magazynowych.

4. Po realizacji produkcji zlecenie jest uzupełniane o odpowiednie informacje (faktyczne ilości wytworzonego produktu, zużytych materiałów, straty) i ustawiane w status "Zrealizowane". Czynność ta powoduje wystawienie powiązanych ze zleceniem dokumentów magazynowych takich jak:

- RWP - wydanie materiałów i opakowań,

- PWP - przyjęcie wyrobu gotowego i opakowań,

- RWPS - rozchód wewnętrzny strat.

5. Dodatkowo, system może przesunąć wyprodukowane wyroby na magazyn handlowy.

INSIGNUM Mobilny Magazynier to nowoczesna aplikacja wspomagająca prowadzenie gospodarki magazynowej. Za pomocą urządzeń mobilnych umożliwia przyjmowanie, wydawanie, sprzedaż oraz inwentaryzowanie towarów. Dzięki szerokiemu zastosowaniu, efektywnie zastępuje działanie kolektora danych.

 

INSIGNUM Mobilny Magazynier zapewnia:

• Automatyzację i optymalizację procesów magazynowych

• Szerokie zastosowanie obejmujące wspomaganie: przyjmowania, wydawania, sprzedaży oraz inwentaryzowania towarów

• Pracę na wielu rodzajach urządzeń mobilnych działających na systemie operacyjnym Android

• Współpracę z bezprzewodowymi skanerami kodów kreskowych działających po Bluetooth

• Maksymalnie uproszczony interfejs

• Możliwość rozbudowy i dopasowanie do potrzeb

INSIGNUM Mobilny Magazynier to narzędzie usprawniające zarządzanie magazynem. W szybki i łatwy sposób we współpracy z modułem INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa wspomaga czynności związane z inwentaryzacją, sprzedażą, przyjęciami, zamówieniami do dostawcy, czy kontrolą stanów magazynowych przy jednoczesnej prostocie obsługi.

Narzędzie komunikuje się z iHurt bezprzewodowo (przez WiFi), ale nie wymaga stałego dostępu do sieci. Jest on konieczny jedynie w przypadku wymiany informacji z INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa (logowanie, aktualizacja bazy towarowej, wgrywanie danych do iHurt). Dzięki wykorzystaniu przez urządzenie własnej bazy SQL, podczas wpisywania danych (towary, ilość), dostęp do sieci nie jest wymagany.

Działanie aplikacji jest bardzo proste co ułatwia i przyśpiesza procesy związane np. z realizacją zamówień, czy też kontrolą stanów magazynowych. Jasne i czytelne komunikaty są zrozumiałe dla każdego pracownika magazynu.

Narzędzie wspomaga inwentaryzację poprzez tworzenie w urządzeniu mobilnym arkuszy spisowych, które są wysyłane do inwentaryzacji iHurt. W zakresie sprzedaży tworzy koszyki towarów z informacją o ilości i przedmiocie zamówienia, które są wysyłane do iHurt.

Aplikacja poprzez tworzenie koszyków towarów usprawnia również przyjęcia, zamówienie do dostawców, kontrolę stanów magazynowych, czy też wymianę uszkodzonych etykiet.

INSIGNUM Mobilny Magazynier, w zależności od potrzeb i oczekiwań naszych Klientów, może zostać rozbudowany i poszerzony o nowe funkcjonalności, co czyni go rozwiązaniem dedykowanym.

Wdrożenie INSIGNUM Mobilnego Magazyniera pozwoli m.in. na optymalizację czasu pracy pracowników magazynu, ograniczenie kosztów oraz eliminacje pomyłek i błędów, które często towarzyszą zarządzaniu gospodarką magazynową.

Moduł INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa w ramach swojej funkcjonalności oferuje szeroki zakres „gotowych” analiz – sprzedaży, zakupów, zapasu i obrotu magazynowego, rozliczeń z kontrahentami. Jeżeli jednakże potrzebujemy jakiejś specyficznej analizy niedostępnej w INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa możemy albo „zamówić” w Infover rozbudowę programu albo skorzystać z modułu Analiz Dodatkowych. Narzędzie to pozwala na wykonywanie przez użytkowników dodatkowych (niestandardowych) analiz, przygotowanych w postaci zapytań SQL uzupełnionych o specjalną sekcję "Parametry", pozwalającą na przyjazne dla użytkownika ustalanie parametrów analizy. Analizy mogą być przygotowywane przez konsultantów Infover lub obsługę informatyczną u Klienta. Bezpieczeństwo • Analizy dodatkowe wykonywane są z użyciem dostępu ReadOnly do SQL (tylko odczyt danych bez możliwości ich modyfikacji). Warunek ten jest sprawdzany przed wykonaniem każdej analizy. Tak więc jeżeli ktoś przygotowałby polecenie SQL modyfikujące (kasujące) dane – narzędzie takich poleceń nie wykona. • W INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa zostało wydzielone osobne uprawnienie użytkowników do analiz dodatkowych – dzięki temu analizy dodatkowe mogą wykonywać tylko wybrani użytkownicy. • Po przygotowaniu analizy w pliku SQL, można ją przed przekazaniem użytkownikom zapisać w postaci zaszyfrowanego pliku „str2”. Dzięki temu jesteśmy pewni, że nikt nie zmieni jej funkcjonalności w nieautoryzowany sposób. Działanie modułu • Przygotowany odpowiednio plik z analizą dodatkową („.sql” lub zabezpieczony „str2. ) wgrywamy na dysk swojego komputera • W INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa wybieramy z menu "Zestawienia -> Analizy dodatkowe" i wskazujemy którą z analiz dodatkowych chcemy wykonać • INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa rozczytuje definicje analizy i pokazuje okienko pozwalające na ustalenie parametrów analizy.Parametry ustalane są w przyjazny dla użytkownika sposób – nie tylko przez wpisywanie danych w okienka, ale także przez wybór z listy, zaznaczenie fajki, wybór z kalendarza. Dodatkowo twórca analizy może zasugerować domyślne ustawienia wybranych parametrów. • Po ustaleniu parametrów analizy klikamy „Wykonaj”. • Wyniki analizy pokazywane się w postaci listy. Dane z listy można: 1. skopiować i wkleić do Excel’a 2. zapisać w postaci Excel’a lub pliku „CSV” – korzystając z opcji „Zapisz wynik” Korzyści • Dodatkowe analizy bez konieczności oczekiwania na aktualizację wersji INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa.Przygotowany plik z analizą wgrywamy na dysk i już możemy wykonać analizę. • Optymalizacja kosztów.Przygotowanie pliku z analizą jest dużo mniej czasochłonne (a tym samym kosztochłonne) niż rozbudowa INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa o kolejną analizę. Nawet jeżeli analizę przygotowują konsultanci Infover – będzie ona kosztowała kilkaset złotych a nie kilka tysięcy. • Moduł analiz dodatkowych będzie bardzo pomocnym narzędziem w firmach szeroko stosujących controlling w zarządzaniu firmą, mających zapotrzebowania na zestawienia niedostępne spoza standardowego zestawu.
Moduł ADR pozwala na wspomaganie w INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa materiałów niebezpiecznych zgodnie z wymogami ADR. Parametry ADR w bazie towarowej Poszczególnym towarom w bazie asortymentowej ustalamy odpowiednie parametry ADR kod UN – wybierany z odpowiedniego słownika czy punkty ADR będą liczona na bazie wagi towaru, czy jego objętości ew. wykluczenie. Zliczanie punktów ADR, wydruk dokumentu przewozowego ADR Powyższe parametry w połączeniu z przypisaną towarom wagą i objętością oraz odpowiednimi algorytmami pozwalają na zliczanie punktów ADR w fakturach sprzedaży. Przy wydruku faktury sprzedaży jeżeli INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa „wykryje”, że dokument zawiera towary „niebezpieczne” automatycznie proponuje wydruk dokumentu przewozowego ADR.
Zadaniem modułu INSIGNUM Magazyny Wysokiego Skłądowania (MWS) jest zarządzanie przestrzenią magazynową i wspomaganie optymalnego jej wykorzystania. W tym celu tworzony jest model dostępnych miejsc składowania odwzorowujący ich fizyczny układ w hali magazynowej (halach magazynowych). Moduł pozwala na organizowanie miejsc składowania w drzewiastą hierarchię, pozwalająca na czytelne odzwierciedlenie organizacji przestrzennej miejsc składowania (np. rzędy -> regały -> półki). Wykorzystanie MWS w INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa pozwala na sprawne odszukanie pozycji asortymentowych oraz optymalizację ścieżki poruszania się po magazynie w celu pobierania towarów do wydania. Odbywa się to poprzez: Możliwość drukowania na dokumentach magazynowych adresów składowania Sortowanie pozycji na wydruku wg kolejności zdefiniowanej w drzewie MWS (poruszanie się wg ustalonej ścieżki) Moduł MWS pozwala na
  • Zdefiniowanie wielu magazynów wysokiego składowania - niezbędne np. do obsługi firm wielo-oddziałowych pracujących na wspólnym serwerze.
  • Ustalanie listy magazynów logicznych ( INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa), które będą współpracowały z danym MWS a które nie. Dzięki temu nie wszystkie magazyny muszą współpracować z MWS (rozkładać i pobierać towary z miejsc składowania).
  • Przechowywanie danego towaru w wielu miejscach składowania.Umożliwia wydawanie jednym dokumentem towarów pochodzących z różnych miejsc składowania.
Jednostkami składowania w MWS jest pojedynczy asortyment – składowanie w jednostkach ewidencyjnych (sztuki, kilogramy). MWS przeprowadza operacje rozłożeń, pobrań, przesunięć na pojedynczym asortymencie Obsługa MWS jest ściśle zintegrowana z modułem INSUGNUM Sprzedaż Hurtowa Polega to na automatycznym inicjowaniu czynności w MWS poprzez wystawiane w INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa dokumenty przyjęć i wydań magazynowych (PZ, WZ, RW, MM)