Środki Trwałe

Środki Trwałe

INSIGNUM Środki Trwałe to system umożliwiający pełną ewidencję majątku trwałego, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych firmy.

Swoją unikalną funkcjonalność nasz system zawdzięcza zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, których głównym celem jest maksymalne zautomatyzowanie oraz uproszczenie czynności wykonywanych przez użytkowników.

INSIGNUM Środki Trwałe charakteryzuje się dużą elastycznością. Pozwala na naliczanie umorzenia i amortyzacji według dowolnej ilości zdefiniowanych metod, np. jednorazowa, liniowa, degresywna w układzie bilansowym i podatkowym. Poszczególne pozycje majątku mogą być przyjmowane na stan z określeniem ich lokalizacji (z dokładnością do firmy, oddziału, działu, pomieszczenia), dysponentów i użytkowników.

Oprócz standardowych funkcjonalności związanych z ewidencją środków trwałych INSIGNUM Środki Trwałe zapewnia:

1. Łatwy dostęp do wszystkich informacji dotyczących ST – również w ujęciu historycznym.

2. Rozbudowany system uprawnień, nadawanie uprawnień indywidualnych oraz dla grup użytkowników.

3. Rozbudowany moduł raportów:

• kartoteka ST, historia ST, zestawienie zmian ST,
• zestawienie przychodów i rozchodów,
• plan amortyzacji, wykonanie amortyzacji,
• plan spłat rat leasingowych, raport leasingu.

4. Obsługę zamówień/zapotrzebowań:

• wprowadzanie, zatwierdzanie, przegląd zapotrzebowań,
• wprowadzanie, zatwierdzanie, sprawdzanie zamówień,
• obsługa modułu przez stronę WWW.

5. Współpracę z modułem INSIGNUM – FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ:

• automatyczne księgowanie amortyzacji, umorzenia, leasingu,
• przesyłanie danych dotyczących faktur zakupu ST oraz faktur leasingowych.

6. Moduł leasingu:

• słownik towarzystw leasingowych,
• ewidencjonowanie umów leasingu,
• automatyczne generowanie harmonogramu do umowy,
• ewidencjonowanie faktur z tytułu rat leasingowych,
• możliwość wprowadzania aneksów do umów leasingowych i automatyczne korygowanie harmonogramu w oparciu o aneks.

7. Możliwość grupowania w komplety przyjmowanych na stan środków trwałych, późniejszej kompletacji (modernizacja), dekompletacji oraz likwidacji i zmiany wartości elementówśrodków trwałych.

8. Obsługę inwestycji:

• ewidencja dokumentów z podziałem na inwestycje,
• księgowanie dokumentów inwestycyjnych.

9. Korekty na środkach trwałych w obrębie otwartego roku.

10. Automatyczne obliczanie nowych wartości odpisów amortyzacyjnych.

11. Tworzenie inwentaryzacji całościowych lub dla wybranych lokalizacji, dysponentów, użytkowników.

12. Wspieranie przeprowadzania inwentaryzacji metodą tradycyjną (arkusze spisowe) lub za pomocą urządzeń mobilnych z wykorzystaniem kodów kreskowych

13. Rozbudowany system przypomnień i alertów