Korzyści dla użytkowników

1. Ujednolicenie informacji zarządczej

 • Syntetyczne informacje pochodzące z wielu obszarów (zakupy, sprzedaż, koszty, itp.) dostępne zawsze w jednym miejscu (moduł Insignum  Finanse i Księgowość)
 • Analityczne informacje dostępne z poziomu każdego modułu
 • Łatwy dostęp do analiz syntetycznych i analitycznych za okres bieżący i za okresy poprzednie

2. Wspólna baza danych dla całej organizacji

 • Możliwość zapisywania wszystkie dane na jednym centralnym serwerze – łatwy dostęp do informacji, łatwość w administrowaniu i zabezpieczaniu danych
 • Wszystkie informacje zapisane w bezpiecznej bazie SQL
 • Jedna baza towarowa dla wszystkich oddziałów / punktów sprzedaży w ramach organizacji
 • Jeden wspólny słownik kontrahentów

3. Uporządkowanie struktury organizacyjnej i lepsze zarządzanie

 • Równie łatwy dostęp do danych dotyczących centrali firmy jak również oddziałów i punktów sprzedaży
 • Bieżące śledzenie poziomu sprzedaży i kosztów w podziale na każdą jednostkę organizacyjną
 • Łatwy dostęp do danych – możliwość szybkiego podejmowania decyzji dot. zmian organizacyjnych

4. Usprawnienie procesów obejmujących wiele oddziałów (punktów sprzedaży) i wielu procesów

 • Łatwa i szybka analiza zapasów magazynowy – bieżące zamówienia
 • Import dostaw na podstawie plików elektronicznych (prasy i innych towarów) – ograniczenie pomyłek i znaczne przyspieszenie procesu przyjęcia towarów
 • Import faktur elektronicznych z automatycznym księgowaniem – usprawnienie w procesie obsługi zakupów, bieżąca informacja na temat zobowiązań
 • Wysyłanie faktur elektronicznych do odbiorców – usprawnienie procesu fakturowania i wysyłania faktur, bieżąca informacja na temat należności
 • Import wyciągów elektronicznych – usprawnienie procesu rozliczania i analizy rozrachunków

5. Oszczędności

 • Bieżące zmówienia towarów na podstawie analizy rotacji i zapasów – bez konieczności tworzenia zbędnych zapasów magazynowych
 • Pobieranie i księgowanie elektronicznych faktur zakupu – oszczędności na obsłudze finansowo-księgowej
 • Wysyłanie elektronicznych faktur sprzedaży do odbiorców – oszczędności na czasie , papierze i drukarkach