Petrax

PETRAX jest systemem przeznaczonym do sprzedaży kruszyw i innych materiałów, które wymagają ważenia w dużej skali. Swoim zakresem obejmuje procesy logistyczne zachodzące w kopalni dotyczące ciężarówek, odpraw, ważenia. Wspiera generowanie dokumentacji na potrzeby przewoźników, w tym także przewoźników kolejowych.

PETRAX zaprojektowano tak, by łatwo integrował się z innymi systemami i urządzeniami działającymi w kopalni, np. systemem finansowo-księgowym, systemem monitoringu, sterowaniem bramami, czy współpracą z procesorami wagowymi różnych typów.

System PETRAX powstał w oparciu o nasze doświadczenia w ścisłej współpracy z kopalniami surowców mineralnych, dlatego uwzględnia specyfikę branży i jej potrzeby. W efekcie oferujemy rozwiązanie ściśle dopasowane do potrzeb przedsiębiorstw górniczych w zakresie logistyki, sprzedaży i kontroli realizacji kontraktów. Funkcjonalnie pokrywa obszary działania kopalni, z którymi nie radzą sobie inne systemy już działające w firmie.