Sprawozdania i Analizy – nowe funkcjonalności w INSIGNUM Finanse i Księgowość

Obszar Finansowo–Księgowy w każdej firmie ma priorytetowe znaczenie.  Firma Infover rozszerzyła swoją ofertę w tym zakresie o narzędzie, które pozwala na analizę sytuacji całej firmy na bazie danych finansowo–księgowych.

INSIGNUM SPRAWOZDANIA I ANALIZY to rozwiązanie bardzo elastyczne i ergonomiczne. Poza tworzeniem Bilansu i Rachunku Zysków i Strat umożliwia także tworzenie różnego rodzaju własnych sprawozdań finansowych opartych na zapisach księgi głównej, w tym np. analiz realizacji budżetu, rentowności poszczególnych działów czy oddziałów.

INSIGNUM SPRAWOZDANIA I ANALIZY w bardzo szerokim zakresie działa na zasadzie arkuszy kalkulacyjnych, które zostały wzbogacone o funkcje dedykowane dla systemu INSIGNUM Finanse i Księgowość.