Starachowice korzystają z nowej serwerowni

Konsorcjum firm informatycznych Infover i AODC przygotowało miejską serwerownię dla Starachowic. Inwestycja oddana do użytku pod koniec 2020 r. ma służyć wszystkim mieszkańcom miasta.

– Wybudowana przez gminę, miejska serwerownia to serce systemów informatycznych Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych. Chcemy, aby jak największa ilość usług świadczonych przez Urząd Miejski, Centrum Usług Społecznych, szkoły, przedszkola, Park Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji czy Centrum Usług Wspólnych była świadczona dla mieszkańców przez Internet bez konieczności wychodzenia z domu. Tak, aby każdy i każda z nas mógł załatwiać urzędowe sprawy za pośrednictwem telefonu komórkowego z domu, lub z pracy. Tak, aby kontakt z urzędem i z miejskimi jednostkami organizacyjnymi odbywał się szybko, sprawnie bez konieczności wychodzenia z domu, czy oczekiwania w kolejkach – mówi Marek Materek, prezydent Starachowic.

W ramach przeprowadzonych prac w pomieszczeniach w budynku Gimnazjum nr 3 przy ul. Leśnej 2 pod serwerownię główną oraz pomieszczeniu nr 10 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Radomskiej 45 pod serwerownię zapasową firmy Infover i AODC wykonały szereg prac – poczynając od przebudowy i adaptacji pomieszczeń. Zmodernizowano wszystkie instalacje, a dodatkowo pomieszczenia wyposażono m.in. w klimatyzację precyzyjną, instalacje teletechniczne SKD, CCTV, SSWiN, instalację sieci LAN, systemy: monitoringu, gaszenia i wczesnego wykrywania dymu.

Cała infrastruktura techniczna została przeniesiona z dotychczasowej serwerowni Urzędu Miasta do nowej serwerowni zapasowej. Zapewniono również połączenie światłowodowe pomiędzy obiema serwerowniami.
Wartość wszystkich prac wyniosła ponad 4 mln zł brutto.