Wdrożenie systemu telefonii IP Lincall 2.0 w KW i MP Straży Pożarnej w Kielcach wraz z jednostkami terenowymi

Nowy system telefonii IP ma poprawić jakość obsługi zgłoszeń alarmowych oraz usprawnić komunikację, a także wpłynąć na zmniejszenie kosztów ze względu na zastąpienie dotychczasowych urządzeń do nagrywania rozmów i radiostacji jednym rozwiązaniem wykorzystującym interfejs webowy.

W ramach wdrożenia obie komendy zostały wyposażone w nowoczesne aparaty IP, posiadające funkcję prowadzenia rozmów w jakości HD oraz system autoprovisioningu, pozwalający na automatyczne wgranie książki telefonicznej oraz zdalnej konfiguracji.

System Lincall 2.0 posiada również funkcję telekonferencji z nieograniczoną ilością „pokoi konferencyjnych, wirtualnych faxów oraz nagrywania zapowiedzi głosowych. System został przystosowany specjalnie do pracy w komendach straży pożarnej zapewniając redundancję połączeń alarmowych na numer 998, nagrywanie zewnętrznych źródeł audio, w tym systemów łączności radiowej oraz funkcjonalność zestawiania połączeń z interfejsu www do wybranego abonenta z książki telefonicznej.