Wspomaganie pracy magazynu z INSIGNUM Mobilny Magazynier

To aplikacja mobilna wspomagająca pracę magazynierów w zakresie: przyjmowania, wydawania, przesuwania oraz inwentaryzowania towarów.  Dzięki niej sprawniej wykonują codzienną pracę w magazynie. Działa na dowolnym urządzeniu mobilnym (tablet, smartfon) z systemem Android.

Aplikacja może zostać rozbudowana i dopasowana do potrzeb każdej firmy. Jest prosta w obsłudze co ułatwia i przyśpiesza procesy związane np. z realizacją zamówień, czy też kontrolą stanów magazynowych. Jasne i czytelne komunikaty są zrozumiałe dla każdego pracownika magazynu. Dzięki szerokiemu zastosowaniu z powodzeniem może zastąpić kolektor danych.

Wdrożenie INSIGNUM Mobilnego Magazyniera pozwoli m.in. na optymalizację czasu pracy pracowników magazynu, ograniczenie kosztów oraz eliminacje pomyłek i błędów, które często towarzyszą zarządzaniu gospodarką magazynową.

Aplikacja korzysta z własnej bazy SQL, nie wymaga ciągłego dostępu do sieci wi-fi. Jej systemem zapleczowym jest program sprzedażowy INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa. Dzięki temu pracownik magazynu ma dostęp do danych w czasie rzeczywistym i  zawsze ma wgląd do aktualnych informacji, bezpośrednio w systemie ERP. Aplikacja wspomaga pracę magazynierów w zakresie m.in.

  • Wystawienia i kontroli dokumentów magazynowych,
  • Weryfikacji towaru
  • Obsługi inwentaryzacji
  • Wymiany uszkodzonych etykiet
  • Szybkiego podglądu najbardziej istotnych informacji na temat danego towaru