Aplikacje Mobilne

Szeroko rozumiane pojęcie mobilności znalazło odzwierciedlenie w tworzeniu przez Infover dedykowanych aplikacji na urządzenia różnego typu. Nasze aplikacje tworzone są w oparciu o popularne platformy rozwiązań mobilnych takie jak:

  • Android OS - najpopularniejszy system operacyjny wprowadzony przez firmę Google Inc. wykorzystywany przez większość producentów urządzeń mobilnych dostępnych na rynku,
  • iOS – mobilny system operacyjny stworzony przez Apple Inc. na potrzeby własnych urządzeń ,
  • Windows Phone – mobilny system operacyjny firmy Microsoft zyskujący coraz większą popularność wśród producentów i użytkowników urządzeń mobilnych.

Możliwości dedykowanych aplikacji mobilnych są praktycznie nieograniczone. Mogą funkcjonować jako indywidulane produkty bądź stać się integralną częścią szerszego systemu.

Korzystanie z dedykowanych aplikacji mobilnych niesie za sobą szereg korzyści. Oto niektóre z nich:

  • Usprawnienie procesów biznesowych i nieograniczony czasowo dostęp do informacji bez potrzeby korzystania z komputera.
  • Innowacyjny kanał marketingowy pozwalający na indywidulne dotarcie do poszczególnego Klienta.
  • Personalizowanie ofert handlowych dla konkretnej grupy odbiorców korzystających z danej aplikacji.
  • Wymiana informacji, ofert handlowych itp. w trybie rzeczywistym.
  • Budowanie pozytywnego wizerunku Firmy.

Zapraszamy do współpracy.